Video réžia zahŕňa reťazec zariadení potrebných na spracovanie viacerých video signálov. Súčasťou video réžie je switcher zabezpečujúci možnosť pripojenia viacerých audio/ video vstupov resp. výstupov s konzolou na ovládanie takéhoto switchera. Reťazec obsahuje aj záznamové zariadenie určené k uchovávaniu zostrihaného obsahu. Súčasťou video réžie môže byť aj titulkovač (osobitné zariadenie).