INFO

Ponúkame vám balíky služieb z oblasti internetového streamingu. Keďže o takéto služby je stále väčší záujem, prinášame kompletnú ponuku zabezpečenia streamingu vašej akcie. Vybrať si môžete spomedzi štyroch balíkov. V ponuke je samozrejme zabezpečenie celej akcie v HD rozlíšení, ale ponúkame aj lacnejšiu alternatívu v podobe SD rozlíšenia.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ?
Aby bolo možné samotný streaming z vašej akcie bezproblémovo realizovať, musia byť splnené základné podmienky, ktorých zabezpečenie je nevyhnutným predpokladom každej fungujúcej akcie.
Prvou a základnou podmienkou je existujúce internetové pripojenie, ktoré musí byť dostupné v lokalite v ktorej sa vaša akcia koná. Takéto pripojenia ďalej musí poskytovať garantovaný upload minimálne 1 Mb/s . Samozrejme, že s požiadavkou na vyššiu kvalitu video streamu rastie aj požiadavka na garantovaný upload siete v danej lokácii.
Ďalšou dôležitou podmienkou je existencia audio-video signálu, ktorý má byť streamovaný. V prípade, že si z našej ponuky zvolíte balíky “Premium”, daný obsah určený na streaming zabezpečí reťazec produktov, ktoré sú v danom balíku zahrnuté.
Nemenej dôležitou podmienkou pre úspešné streamovanie je stabilná el. sieť bez výrazných výkyvov napätia.

ČO PONÚKAME?
Každý, z našich štyroch ponúkaných balíkov, zahŕňa aj osobu technika. Je to osoba, ktorá zabezpečí zapojenie prenajatých zariadení a urobí potrebné nastavenia, ktoré sú nevyhnutné pre základné fungovanie streamingu. V prípade otázok sa na neho budete môcť s dôverou obrátiť. Úlohou technika však nie je vykonávať funkciu obsluhy zariadení ako je mixážny pult, kamera, réžia a podobne.
Samozrejme že vám ponúkame aj služby skúseného tímu kameramanov či zvukárov. Tieto profesie však nie sú započítané v cene balíkov a sú účtované zvlášť.

AKO TO FUNGUJE?
Po vyplnení objednávkového formulára na našej stránke vás budeme kontaktovať. Skonzultujeme vami požadované služby, prípadne poradíme pri výbere vhodných zariadení pre vašu akciu. Objednávku našich služieb je potrebné urobiť NAJNESKÔR dva dni pred začatím akcie. Taktiež je potrebné, aby sme najmenej 24 hodín pred začatím akcie mali prístup do miesta konania.

ZA ČO PLATÍTE?
V cene každého balíka sú započítané dopravné náklady technika a prenajatých zariadení na miesto určenia v rámci mesta Bratislava. Ak sa akcia koná mimo Bratislavy, dopravné náklady budú predmetom samostatnej kalkulácie, ktorú vám pošleme na vyžiadanie emailom.
Všetky naše balíky sú nacenené na prenájom na 24 hodín (1 deň), pričom pri objednávke na viac dní vám vieme cenu upraviť podľa dohody.
Cena za balík taktiež obsahuje služby technika v rozsahu 8 hodín. V prípade potreby sa cena za čas prevyšujúci 8 hodín navýši podľa osobitej dohody.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

NAŠA ĎALŠIA PONUKA:
 KameramanKAMERAMANÚlohou kameramana je snímať určený obsah podľa požiadaviek klienta, prípadne režiséra, ktorý klienta zastupuje. Kameraman sa dostaví na dohodnuté miesto určenia a zabezpečí aj dopravu techniky, ktorú pri práci používa. Ide najmä o video kameru, statív a baterky ku kamere. – 100 EUR/ 4 hod. (prenájom kamery v cene)   OBJEDNAŤ
 KameramanKAMERAMANÚlohou kameramana je snímať určený obsah podľa požiadaviek klienta, prípadne režiséra, ktorý klienta zastupuje. Kameraman sa dostaví na dohodnuté miesto určenia a zabezpečí aj dopravu techniky, ktorú pri práci používa. Ide najmä o video kameru, statív a baterky ku kamere. – 170 EUR/ 8 hod. (prenájom kamery v cene)   OBJEDNAŤ
 Operátor video réžieOPERÁTOR VIDEO RÉŽIEÚlohou operátora video réžie je obsluhovať strihový pult/ réžiu. Počas snímania môže plniť aj úlohu režiséra. Zabezpečuje tiež aplikáciu grafického obsahu pri streamingu. –   80 EUR/ 4 hod.   OBJEDNAŤ
 Operátor video réžieOPERÁTOR VIDEO RÉŽIEÚlohou operátora video réžie je obsluhovať strihový pult/ réžiu. Počas snímania môže plniť aj úlohu režiséra. Zabezpečuje tiež aplikáciu grafického obsahu pri streamingu. – 120 EUR/ 8 hod.   OBJEDNAŤ
 ZvukárZVUKÁRÚlohou zvukára je zabezpečiť technickú funkčnosť zvukových zariadení na akcii. To zn. že je zodpovedný za ich zapojenie a nastavenie v danom prostredí. Zvukár ďalej monitoruje a v prípade potreby koriguje úrovne snímaného zvuku.  –   70 EUR/ 4 hod.   OBJEDNAŤ
 ZvukárZVUKÁRÚlohou zvukára je zabezpečiť technickú funkčnosť zvukových zariadení na akcii. To zn. že je zodpovedný za ich zapojenie a nastavenie v danom prostredí. Zvukár ďalej monitoruje a v prípade potreby koriguje úrovne snímaného zvuku. – 100 EUR/ 8 hod.   OBJEDNAŤ