TECHNIK

Úlohou technika je zabezpečiť základnú funkčnosť zariadení a softvéru. Naš technik sa postará o zaručené fungovanie celého riešenia. Do jeho povinností spadá pripojenie všetkých prenajatých zariadení a implementácia vami zvoleného riešenia priamo v mieste konania akcie.