JEDNODUCHÝ WEB

Každá alternatíva z našej ponuky zahŕňa aj tvorbu jednoduchej internetovej stránky so základnými informáciami o názve akcie, prípadne mieste a čase konania. Súčasťou stránky je aj jednoduchý základný dizajn a samozrejmosťou je umiestnenie vášho video streamu.