touchstream

Zariadenie umožňujúce zdigitalizovať audio-video signál a následne ho distribuovať na server.